สสค.นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ณ เทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 5 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกล่าวนำประกาศเจตนารมย์ต่อต้านยาเสพติด มีหน่วยงานราชการ เอกชน สถานศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด การเล่นเกมรับของรางวัลของสถานประกอบกิจการในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ บจก.เจียเม้ง มาร์เก็ตติ้ง (ข้าวหงษ์ทอง) บจก.โตโยต้าเมืองนนท์ และบจก.คราฟท์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,000 คน

}


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line