สสค.ลำปางเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร


วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายธานินทร์ พุ่มอรุณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

ประจำเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง พร้อมนี้ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

ตามโครงการจังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากโฟม โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้มอบฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line