สสค.ระนอง กำกับดูแลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 นายสุ​พจน์​ แขก​เพ็ง​ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง​
มอบหมายให้นางสาว​ชนา​วรรณ​ แก้ว​ชาวนา​ พนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง​ กำกับดูแลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ณ บจก.สยามชัยอาหารสากล, บจก.สยามชัยโภคภัณฑ์​ และบจก.ผลิตภัณฑ์​อาหาร​บี​โบ้​ ตำบลบาง​ริ้น​ อำเภอเมืองฯ จังหวัดระนอง​ ประกอบกิจการแปรรูป​สัตว์​น้ำ​ และผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง
ซึ่งได้ดำเนินการอบรมและฝึกซ้อมโดยหน่วยงานเทศบาลเมืองบางริ้น หน่วยฝึก​ที่ไ้ด้รับอนุญาตการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม จำนวน 1,977 คน
การดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามเหตุการณ์จำลองเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน