สสค.นนทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังแห่งความภักดีโดยอาสาสมัครแรงงาน


วันที่ 19 กรกฎาคม.2562 นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายสุรยุทธ สุนทรวารี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนายณัฏฐกร เทศนิยม นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังแห่งความภักดีโดยอาสาสมัครแรงงาน  ทำบุญถวายสังฆทาน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ทำความสะอาดพร้อมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดบางพูดนอก ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน