สสค.สุพรรณบุรี ร่วมตรวจบูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี  นายบรรพต โพธิ์นุต นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่บูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประกอบด้วย พนักงานฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกันสังคม จัดหางาน แรงงาน และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จำนวน 2 บริษัท ประกอบด้วย

1.บจก.สุพรรณ อินเตอร์ พอร์ด อ.เมืองสุพรรณบุรี ประเภทกิจการ ฆ่าและชำแหละสุกร จน.ลูกจ้าง 81คน สัญชาติเมียนมาร์ 61 คน

2.หจก. เจ.แอนด์ เอ็ม ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายถั่วทอด จน.ลูกจ้าง 22 คน สัญชาติเมียนมาร์ 18 คน

โดยไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ ทั้งนี้พบว่า นจ.ฝ่าฝืน พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ม.34 การลากิจ , ม.41 กำหนดวันลาคลอด และ ม.108 ไม่มีข้อบังคับในการทำงาน

การดำเนิน พตร.มีคำสั่งให้นายจ้าง ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน