สสค.ชัยนาท บันทึกเทปวิทยุประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงาน ข่าวสาร


วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวภัทราวรรณ  กลับกลายดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท บันทึกเทปวิทยุประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงาน ข่าวสาร สาระน่ารู้ของกรมฯในรายการ"รอบรู้เรื่องแรงงาน" เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท ความถี่ FM 91.75 MHz ในวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น.


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน