สสค.ระนองเข้ารับการอบรม โครงการ​ "เสริมทักษะภาษาเมียนมาเพื่อการปฏิบัติงานป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์"วันที่18 -​22 กรกฎาคม2562 นายสุพจน์ แขกเพ็ง นักวิชาการ​แรงงาน​ ช​ำ​นา​ญ​การ​พิเศษ​รักษา​ราชการ​แทน​สวัสดิการ​และ​คุ้มครอง​แรงงาน​จังหวัด​ระนอง
​มอบ​หมา​ยให้​นายวิทยา​ ช่วยบำรุง นักวิชาการ​แรงงาน​​ เข้ารับการอบรม โครงการ​ "เสริมทักษะภาษาเมียนมาเพื่อการปฏิบัติงานป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์"
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาเมียนมา ไปใช้ในการสัมภาษณ์คัดแยกเบื้องต้น ร่วมเป็นสื่อกลางในการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์​ ณ โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์​
ตำบลเขานิเวศน์​ อำเภอเมือง​ จ.ระนอง​ ผู้เข้าร่วมอบรม​ จำนวน 20 คน โดยมีนางวนิดา สมานมิตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง
เป็นประธานในพิธีเปิดข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน