สสค.หนองคาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “กฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์”


วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนพงศ์  อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายนางมยุรา สุขนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “กฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์” โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กิจกรรมการสัมมนาการปฏิบัติตามกฎหมายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแก่นายจ้าง/ลูกจ้างในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป) ณ โรงแรมอัศวรรณ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิด


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน