สสค.สระแก้ว จัดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย


จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง ในวันนี้ ( 23 ก.ค.) มีนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

นายกันตพิชญ์ ประดับการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันทำให้ผู้ใช้แรงงานต้องทำงานด้วยความเร่งรีบ แข่งกับเวลา  เพิ่มระยะเวลาการทำงานให้มากขึ้น เพื่อให้มีรายรับเพียงพอกับรายจ่าย ทำให้ผู้ใช้แรงงานเกิดความเครียดสะสม อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหรือโรคจากการทำงานได้ ทั้งนี้หากมีการเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บรุนแรงจะต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทันที ลดการบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือพิการของลูกจ้างได้    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติการเพื่อช่วยฟื้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดที่หยุดทำงานอย่างกะทันหัน เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเองได้ตามปกติ โดยไม่เกิดความพิการของสมอง (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) รวมทั้งชี้แจงสิทธิตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทน แก่นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ที่เข้าอบรม เป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน