สสค.ชัยนาท ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท


วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 นางสาวภัทราวรรณ กลับกลายดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อนำงานบริการของส่วนราชการไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยสนง.สวัสดิการฯจ.ชัยนาทได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ แจกแผ่นพับกฎหมานยแรงงาน ถุงผ้าลดโลกร้อน โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน ณ วัดเขาดิน หมู่ 1 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน