สสค.สุพรรณบุรี ตรวจบูรณาการการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สค.สุพรรณบุรี มอบหมายให้นายบรรพต โพธิ์นุต นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนายณัฐภูมิ วงศ์พิพัฒนะกุล นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมกับนายสายชล แจ่มแจ้ง ผอ.กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน นายธวัช ไชยเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี สถานีตำรวจภูธรสระยายโสม สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี มูลนิธิ One Sky จังหวัดกาญจนบุรี และมูลนิธิ LPN จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมตรวจบูรณาการ กรณีเด็กหญิงช้านมอญ (เดือน) ไม่ทราบนามสกุล สัญชาติเมียนมา อายุ 15 ปี ขอความช่วยเหลือผ่านมูลนิธิ One Sky สรุปผลได้ดังนี้
1. ร้านค้าจำหน่ายสินค้าทั่วไป ตั้งอยู่เลขที่ 146 ม.12 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี มีนายสมภาคย์ เกิดเรือง เป็นเจ้าของกิจการ มีลูกจ้าง 1 คน
พบการกระทำความผิด ดังนี้
1. ให้ลูกจ้างทำงานทุกวันโดยไม่มีวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจำปี
2. ให้ลูกจ้างทำงานปกติเกินกว่าสัปดาห์ละ 48 ชม.(ระหว่างเวลา 06.00 - 20.00 น.)
3. จ่ายค่าจ้างต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ
4. ค่าจ้างค้างจ่าย 2 เดือนแรกของการทำงาน
5. จ่ายค่าจ้างสำหรับแรงงานเด็กให้กับบุคคลอื่น
และได้ร่วมกันคัดแยกผู้เสียหายเบื้องต้นเห็นว่าเข้าข่ายเป็นการใช้แรงงานบังคับ กรณีค้ามนุษย์พนักงานสอบสวนจะได้รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการต่อไป
กรณีเด็กมีอายุต่ำกว่า 15 ปี เนื่องจากลูกจ้างไม่มีเอกสารประจำตัวเพื่อแสดงตัวตน จึงต้องรอผลการตรวจมวลกระดูกก่อน เพื่อจะได้ดำเนินคดีตามมาตราที่เกี่ยวข้องต่อไป
พนักงานตรวจแรงงานจะดำเนินการสอบข้อเท็จจริงนายจ้างเพิ่มเติมและดำเนินการต่อไปข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน