สสค.อุบลราชธานี ตรวจแรงงานสถานประกอบกิจการวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบนายวีระชาติ บุญเข้ม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจแรงงานสถานประกอบกิจการ โดยบูรณาการตรวจร่วมกับผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล และผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล ในการคุ้มครองแรงงาน และสุขลักษณะในกระบวนการผลิต รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ณ สถานประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งในเขตพื้นที่อำเภอตระการพืชผล และอำเภอนาตาล รวม 3 แห่ง ดังนี้
1. บจก.เอช.เค ลานทอง เรซิน
2. บจก.ไทยเกอร์ไอซ์ สาขานาตาล
3. บจก.ไทยเกอร์ไอซ์ สาขาตระการพืชผลข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน