สสค.สุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฎิบัติราชการให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)วันที่  25 กรกฎาคม  2562 นายยุทธการ  โอวาสิทธิ์ สสค.สุพรรณบุรี มอบให้นางสาวสายสมร  สาระวน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
และนางสาวทิวาพร พรหมมาศ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฎิบัติราชการให้บริการประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่)
ณ วัดโบสถ์ดอนลำแพน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีนายนิมิตร วันไชยธนวงศ์  ผวจ.จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการในอำเภอสองพี่น้อง ให้การต้อนรับ
และแต่ละหน่วยงานจัดกิจกรรมตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาภารกิจของหน่วยงาน การมอบเครื่องอุปโภค
บริโภคถุงยังชีพให้ราษฎรผู้ยากจน  มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

{gallery}2562/07/50913{/gallery}ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน