สสค.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยประกันตนวันที่  25  กรกฎาคม  2562  นายยุทธการ  โอวาสิทธิ์ สค.สุพรรณบุรี มอบหมายนางสุมาลี ไล้ฉิม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมกิจกรรมเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยประกันตน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
อำเภอเมือง จ้งหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อระบบประกันสังคมและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสารณชน
มีผู้ประกันตน จำนวน 20 คน

{gallery}2562/07/50925{/gallery}ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน