สสค.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ประจำปี 2562


วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายไกรสร ลาภตระการ นักวิชาการแรงงานชำานาญ การพิเศษ ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ประจำาปี 2562 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีกิจกรรมทำาความสะอาดอาคารเรียน เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนและปลูก ต้นไม้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำาจังหวัดปทุมธานี หน่วยบริการสามโคก อำาเภอสามโคก จังหวัด ปทุมธานี โดยมี นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน