สสค.อำนาจเจริญ : ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.


วันนี้ (25 ก.ค. 62) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. สสค.อำนาจเจริญ โดยนายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.อำนาจเจริญ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ (จังหวัดเคลื่อนที่) การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีเทิดทูนสถาบันของชาติ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนนาวังวิทยา ต.นาวัง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยได้นำภารกิจสำนักงานฯ ออกให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง และแรงงานนอกระบบ  ซึ่งมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ  ผวจ.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน