สสค.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามโครงการ 10 ครอบครัวไทย ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ


วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในกิจกรรมออกกำลังกาย ตามโครงการ 10 ครอบครัวไทย ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม โดย ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line