สสค.สมุทรปราการ นำข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายนรินทร์ บุญพร้อม สค.สมุทรปราการ นำข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 ณ อาคารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
ขอบคุณค่ะข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line