• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พิษณุโลก ร่วมดำเนินการมาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้านการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ ตามแผนปฏิบัติการ "พิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเสพติด 2563"


วันที่ 20 ม.ค 2563 เวลา 09.00 น. นายวชิระ แก่นทรัพย์ นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายชลิต ปรังพันธ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมดำเนินการมาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้านการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ ตามแผนปฏิบัติการ "พิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเสพติด 2563" ประกอบด้วย 8 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการกวาดล้างยาเสพติด 2) มาตรการบำบัดรักษา 3) มาตรการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 4) มาตรการปัดกวาดบ้านปลอดยาเสพติด 5) มาตรการ Extra Re-X-Ray เยาวชนทุกคนปลอดยาเสพติด 6) มาตรการจัดระเบียบสังคม 7) มาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้านการขนส่ง และ 8) มาตรการอำนวยการ/สนับสนุน โดยเข้าตรวจสถานประกอบกิจการจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท เคอรี่เอกซ์เพรส จำกัด ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า สาขาวังทอง 2.บริษัท แฟลช เอกซ์เพรส จำกัด สาขาวังทอง 3.บริษัท เจ แอนด์ที เอกซ์เพรส จำกัด สาขาวังทอง ผลการตรวจครั้งนี้ไม่พบสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด โดยมีนายสุวิทย์ สุริยวงค์ นายอำเภอวังทอง เป็นผู้นำตรวจ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน