• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.ชัยภูมิ โครงการอบรมเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย


วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นางสุจิตรา ยาแสง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเสริมสร้างให้ธุรกิจมีการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการด้านมาตรฐานแรงงานไทย และสามารถยกระดับบริหารจัดการด้านแรงงานไทยได้ตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 10 แห่ง 


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม