• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.บึงกาฬ จัดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ศาลาประชาคมบ้านดงบัง หมู่ที่ ๕ ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มาจากกลุ่มอาชีพการเกษตร แรงงานภาคเกษตร และเลี้ยงสัตว์ รวมจำนวน ๖๓ คน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ รวม ๖ ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ ๑. ภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ๒.สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน มาตรา ๔๐ ๓.  การส่งเสริมการมีงานทำและการรับงานไปทำที่บ้าน  ๔.สิทธิ หน้าที่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน และการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  ๕.ความปลอดภัยในการทำงานในภาคเกษตรกรรม ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และการสร้างเครือข่ายแรงงานนอกระบบผ่านสังคมออนไลน์


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม