• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พิษณุโลก ร่วมจัดรายการวิทยุ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน” ประจำเดือน มกราคม 2563


วันที่ 27 ม.ค.63 เวลา 12.30 น. นายวชิระ แก่นทรัพย์ นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมจัดรายการวิทยุ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน” ระบบ FM ความถี่ 104.25 MHz  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก ในหัวข้อ “การลาและสิทธิตามกฎหมาย” ในเรื่องวันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักร้อน) การลาคลอด ลาเพื่อทำหมัน ลากิจ และการลาเพื่อรับราชการ การเกษียณอายุของลูกจ้างที่มีอายุครบหกสิบปีขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้ การส่งแบบแจ้งผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า แจ้งสารเคมีอันตราย สอ.1 รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการรายงานผลการดำเนินงานของ จป.เทคนิคขั้นสูง และ จปว. ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำเรื่อง คร.11 หากไม่ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11) ภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หากกรอกข้อความเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายอาญา


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม