• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พะเยา สนองตอบนโยบายเร่งด่วนป้องกันอุบัติภัย จากการก่อสร้างและลดมลพิษ PM 2.5


วันที่ 28 มกราคม 2563 นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา ปิงน้ำโท้ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวนงคราญ เครือบุญมา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พนักงานตรวจความปลอดภัย เข้าตรวจความปลอดภัยขั้นพื้นฐานตามแผนมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในสถานประกอบกิจการประเภทงานก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง โดยตรวจความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน ณ โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์เจริญภัณฑ์ โดยบริษัท เมกะรัต จำกัด ดำเนินการรับเหมาก่อสร้าง ปัจจุบันมีลูกจ้างทั้งหมด 18 คน เป็นชาย 12 คน หญิง 6 คน จากตรวจความปลอดภัยพบว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พนักงานตรวจความปลอดภัยได้ออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ต่อไป ทั้งนี้ ได้กำชับมาตรการในการควบคุมและป้องกันการเกิดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาฝุ่นพิษขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งจังหวัดพะเยามีผลการตรวจ PM 2.5 มีค่า 102 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร วัดคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม