• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พิษณุโลก ร่วมตรวจบูรณาการรตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก


วันที่ 29 ม.ค. 63 เวลา 13.00 น. นายวชิระ แก่นทรัพย์ นิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนางมิ่งขัวญ ภู่อ่ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมตรวจบูรณาการกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และสถานีตำรวจภูธรบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 แห่ง ประเภทกิจการต่อเนื่องการเกษตร (โรงสีข้าว) และกิจการผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดิน (โรงอิฐแดง) พบการจ้างแรงงานไทย จำนวนทั้งสิ้น 23 คน (ชาย 14 คน หญิง 9 คน) และแรงงานต่างด้าวจำนวนทั้งสิ้น 85 คน แยกเป็นสัญชาติเมียนมา จำนวน 76 คน (ชาย 47 คน หญิง 29 คน) สัญชาติลาว จำนวน 9 คน (ชาย 7 คน หญิง 2 คน) มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก ไม่พบการค้ามนุษย์ และไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด

เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม