• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.นครนายก จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน


วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น - 16.30 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมเฟรนคอนเนอร์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก แนวทางดำเนินโครงการฯโดยการบรรยายให้ความรู้ จากวิทยาการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก เรื่อง การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และลักษณะสภาพงานที่อาจเป็นอันตราย  ทั้งนี้มีนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 เข้าอบรมจำนวน 42 คน คาดหวังว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม