• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.มหาสารคาม จัดอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันที่ 29 มกราคม 2563 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ลูกจ้างมีความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบในการทำงาน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม นายจ้างลูกจ้างสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ก่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแรงงานในอนาคตอย่างยั่งยืน ณ ห้องตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ 3 โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี มีพนักงานจากสถานประกอบกิจการเข้าร่วมอบรม จำนวน 65 คน


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม