• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.สมุทรสาคร ประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)


วันนี้ 30 มกราคม 63 สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) เพื่อขยายผล การนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในสถานประกอบกิจการและให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านแรงงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารใหม่ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (สมุทรสาคร) โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เพื่อขยายผลการนําแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในสถานประกอบกิจการและให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านแรงงาน โดยมีนายอํานวย มากทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนจากสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมการประชุม ทั้งสิ้น 50 ท่าน  ในการประชุมมีการบรรยายเรื่อง สถานการณ์ด้านแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ โดย  นายอำนวย มากทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร บรรยายเรื่อง แนวคิด หลักการและวัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) โดย นายดุสิต สระแก้ว ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ในคณะกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม