• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.อำนาจเจริญ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย


วันที่ 30 ม.ค. 2563  ที่ ห้องประชุมเฮือนดอกจาน โรงแรมฝ้ายขิด อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  สสค.อำนาจเจริญ  จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อให้ สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการด้านมาตรฐานแรงงานไทย และสามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองและการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามข้อกำหนด มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ (TLS 8001-2010) ภายใต้การกำกับดูแล ของนายพัฒนชาต  ชุมทอง สค.อำนาจเจริญ   โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง  จำนวน 25 คน 


ตุลาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

รับข่าวสารกรม