• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.อำนาจเจริญ เข้าตรวจประเมินข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน


เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563 สสค.อำนาจเจริญ เข้าตรวจประเมินข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน (Labour Relations Partnership Checklist : LC) ตัวแบบแรงงานสัมพันธ์สร้างสรรค์ ณ บจก.บุษยาการสร้าง มีลูกจ้างทั้งหมด 258 คน ชาย 180 คน หญิง 78 คน เพื่อส่งเสริมให้ สปก.มีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ขั้นกลาง เน้นให้นายจ้างกับลูกจ้างอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกัน ทั้งสองฝ่ายตกลงใจร่วมกันกำหนดกฎกติกามารยาท สามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขกันและช่วยกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกำหนดหลักการ บริหารความร่วมมือ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารความขัดแย้งกันในบริษัท


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม