• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.อำนาจเจริญ เข้าตรวจประเมินข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน


เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563 สสค.อำนาจเจริญ เข้าตรวจประเมินข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน (Labour Relations Partnership Checklist : LC) ตัวแบบแรงงานสัมพันธ์สร้างสรรค์ ณ บจก.บุษยาการสร้าง มีลูกจ้างทั้งหมด 258 คน ชาย 180 คน หญิง 78 คน เพื่อส่งเสริมให้ สปก.มีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ขั้นกลาง เน้นให้นายจ้างกับลูกจ้างอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกัน ทั้งสองฝ่ายตกลงใจร่วมกันกำหนดกฎกติกามารยาท สามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขกันและช่วยกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกำหนดหลักการ บริหารความร่วมมือ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารความขัดแย้งกันในบริษัท


ตุลาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

รับข่าวสารกรม