สสค.พัทลุง ดำเนินการโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนลินาสน์ เจตนานนท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวอติกานต์ จุลนันโท นิติกรปฏิบัติการ นางสาวจุติวดี คงตุก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวรัชชประภา ชูช่อ นักวิชาการแรงงาน ดำเนินการโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ของสถานประกอบกิจการในจังหวัดพัทลุง ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท ตำบลลำปำ  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 25 คน การจัดอบรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม