สสค.นครพนม ประสานงานด้านภาษา/ล่าม ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสนับสนุนงานในภารกิจกระทรวงแรงงาน


วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นางวษมล  มณีสุต สค.นครพนม  มอบหมายให้นายสุริยันต์ พงศ์ธนาวดี จนท.ประสานงานด้านภาษา/ล่าม  ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสนับสนุนงานในภารกิจกระทรวงแรงงาน
ณ  ศูนย์บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ปี ๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๓  One Stop Service : OSS จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม