• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.ชัยภูมิ ดำเนินจัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานประจำปี 2563


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุจิตรา ยาแสง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนางสาววรลักษณ์ กาจหาญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวประพาภรณ์ ภิรมกิจ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  ดำเนินจัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายรวมถึงปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ดี ไปเป็นแนวทางปฏิบัติตนเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจบการศึกษา ให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จำนวน 58 คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทค การอาชีพแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม