สสค.พิษณุโลก ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขา การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ จำนวน 42 ชั่วโมง


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายวชิระ แก่นทรัพย์ นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขา การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ จำนวน 42 ชั่วโมง จำนวน 19 คน และปิดการอบรม ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีแรงงานจังหวัดพิษณุโลก (นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม