• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พิษณุโลก ร่วมตรวจบูรณาการดำเนินการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบกิจการและแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์และอำเภอเมืองพิษณุโลก


วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายวชิระ แก่นทรัพย์ นิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายอดิศร แก้วกำพล นักวิชาการแรงงาน ร่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ได้ดำเนินการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบกิจการและแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์และอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 แห่ง ประเภทกิจการค้าส่ง ค้าปลีก กิจการรีไซเคิล กิจการให้บริการต่างๆ (จัดสวน) และกิจการก่อสร้าง พบการจ้างแรงงานไทย จำนวนทั้งสิ้น 46 คน (ชาย 32 คน หญิง 14 คน) และแรงงานต่างด้าว จำนวนทั้งสิ้น 34 คน แยกเป็นสัญชาติเมียนมา จำนวน 28 คน (ชาย 21 คน หญิง 7 คน) สัญชาติกัมพูชา จำนวน 6 คน (ชาย 3 คน หญิง 3 คน) มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม