• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.สมุทรสงคราม จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านแรงงานและยาเสพติดให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ


วันที่ 4 และ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สสค.สมุทรสงคราม จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านแรงงานและยาเสพติดให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานเข้าถึงบริการและรับทราบสิทธิและโยชน์ที่พึงได้รับ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านคุ้มครองแรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมถึงเพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องยาเสพติดให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีห่างไกลยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ จำนวน 7 แห่ง 119 คน ทั้งนี้ นายนิสัย  สุขระ สค.สมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นางสุจิน ภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส เพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม