• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.เพชรบุรีจัดอบรมโครงการจัดทำระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ


วันศุกร์ที่ กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณะ สามัคคี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการฯ มอบหมายให้นางสาวจิดาภา คำรุ่งรักษ์ธรรม นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวขนิษฐา ดำรงชยานุกุล นักวิชาการแรงงานปฏิบัคิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ีจัดอบรมโครงการจัดทำระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับเกียรติจาก นางปัทมา  แก้วดำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางหนึ่งหทัย เพชรแอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรบรรยาย มีสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมจำนวน 30 แห่ง จำนวน 51 คน โดยมีนายวรรณะ สามัคคี รักษาราชการแทนสวัสดิการฯ  เป็นประธาน


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม