• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.ตาก ดำเนินการตรวจประเมินและพิจารณาให้คะแนนแก่สถานประกอบกิจการ ที่เข้าร่วมตรวจประเมินและพิจารณาฯ จำนวน 8 แห่ง


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอำไพ ศรีเริงหล้า สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวภานุมาศ เพ็ชรกำแหง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวอัญชลี ปิ่นประดับ นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ  พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ในฐานะคณะทำงานการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2563 ดำเนินการตรวจประเมินและพิจารณาให้คะแนนแก่สถานประกอบกิจการ ที่เข้าร่วมตรวจประเมินและพิจารณาฯ จำนวน 8 แห่ง โดยเป็น สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเป็นปีที่ 1 และปีที่5  จำนวน 3 แห่ง คือ 1)บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) ลูกจ้าง 115 คน  2)บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด  ลูกจ้าง 51 คน  3)บริษัท โอเมก้า ออโต้ พาร์ จำกัด ลูกจ้าง 412 คน และสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเป็นปีที่ 2-4 และปีที่ 6-9  จำนวน 5 แห่ง คือ 1) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (สาขาแม่สอด) ลูกจ้าง 96 คน  2) บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ลูกจ้าง 92 คน  3) บริษัท เอก-ช้ย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (สาขาตาก) ลูกจ้าง 87 คน  4) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราแม่สอด ลูกจ้าง  69 คน  5) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ลูกจ้าง 108 คน ผลปรากฏว่าสถนประกอบกิจการดังกล่าวผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ด้าน

เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม