• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2563


 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางนิตยา โพธิ์สุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางสาวทักษพร วงศ์วีระขันธ์ นิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมนาคาบุรินทร์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬเพื่อติดตามการดำเนินงานและแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2562 - 2564 โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม