• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พิษณุโลก ร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการทำงานของคนต่างด้าวตลอดจนตรวจหาสารเสพติดในกิจการภาคเกษตร (ไร่อ้อย)


 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวชิระ แก่นทรัพย์ นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนางฉวีวรรณ พาเขียว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการทำงานของคนต่างด้าวตลอดจนตรวจหาสารเสพติดในกิจการภาคเกษตร (ไร่อ้อย) ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 แห่ง พบว่ามีการจ้างแรงงานไทยจำนวนทั้งสิ้น 47 คน (ชาย 26 คน หญิง 21 คน) และแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว จำนวนทั้งสิ้น 37 คน (ชาย 23 คน หญิง 14 คน) มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบมีการบังคับใช้แรงงาน แต่พบแรงงานชายสัญชาติลาวมีสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 1 คน จึงส่งให้ศูนย์คัดกรองอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการต่อไป

เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม