• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พะเยา ติวเข้มเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามกฎหมายด้านคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2/2563


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน ณ ห้องประชุม สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเดิม) ชั้น 2 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการเป็นเป็นตามข้อกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรการเชิงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของลูกจ้าง มีผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2563 เป็นนายจ้าง ผู้แทนนายจ้าง ผู้บริหารสถานประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 19 คน


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม