• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พัทลุง คณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  คณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 ประจำจังหวัดพัทลุง  ได้ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ คณะทำงานประกอบด้วย นางสาวนลินาสน์ เจตนานนท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฯ ประกันสังคมจังหวัดพัทลุง ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 2 คน ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 2 คน เป็นคณะทำงาน และมีนางวันดี ทองสง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ในครั้งนี้มีสถานประกอบกิจการที่รับรองตนเองเข้ารับการประเมินผลคะแนน ประกอบด้วย 1. บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม สาขาพัทลุง  2. บจก.(มหาชน) สยามแม็คโคร สาขาพัทลุง 3. บจก.(มหาชน) สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาพัทลุง 4. บจก.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปไก่พัทลุง 5. บจก.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปสุกรพัทลุงในการตรวจประเมินฯ ดังกล่าว คณะทำงานฯ ได้พิจารณาประเมินผลให้คะแนนพร้อมทั้งให้คำแนะนำบริษัทฯ ในการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลในด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ให้สมบูรณ์ต่อไป


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม