• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.นนทบุรี มอบเกียรติบัตรชมเชย ให้แก่สถานศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชมเชย จำนวน ๓ แห่ง


วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการมอบเกียรติบัตรชมเชย ให้แก่สถานศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชมเชย จำนวน ๓ แห่ง คือ ๑) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๒) โรงเรียนราษฎร์นิยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ตั้งอยู่ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ๓) โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ตั้งอยู่ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ ได้เชิญชวนให้สถานศึกษาดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรม“สถานศึกษาปลอดภัย” ในปีถัดไป เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย และเป็นต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาต่อไป


ตุลาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

รับข่าวสารกรม