• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พะเยา ตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ น.ส.สุวรรณา ปิงน้ำโท้ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ในเขตพื้นที่อำเภอจุน ประเภทกิจการสถานีบริการน้ำมัน จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอาหารเสริม จำนวน 6 แห่ง ลูกจ้างรวม 54 คน เป็นชาย 29 คน หญิง 25 คน  จากการตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน พบว่า นายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้อง 4 แห่ง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานจักได้มีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป  อนึ่ง ในการตรวจฯ ครั้งนี้ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก และไม่พบพฤติกรรมการใช้แรงงานบังคับแต่อย่างใด


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม