• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.ปทุมธานี จัดประชุมคณะทำงานฯ ประเมินและพิจารณาให้คะแนน สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา 13.30 น. นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานประชุมคณะทำงานประเมินผลคะแนนประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อทำหน้าที่ประเมินและพิจารณาให้คะแนนกับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี โดยมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประกวด จำนวน 58 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับจังหวัด จำนวน 4 แห่ง และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับประเทศ จำนวน 54 แห่ง


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม