• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.เชียงราย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวกรวรรณ จงสถาพรพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวเมตตา จิระแสงเมืองมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวจิณณ์ณิชา ไชยวงค์ เจ้าพนักงานแรงงาน  เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) บ้านป่าก่อดำ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน รับฟังปัญหาของประชาชน นายจ้าง ลูกจ้าง ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ให้ได้รับบริการถึงในพื้นที่ อันเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของราษฎรในการเดินทางมาติดต่อราชการ ณ สำนักงานที่ตั้ง โดยมีนายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม