• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมการสมาทานศีล (รับศีล) และการถวายเพลแด่พระภิกษุ ตามโครงการ”ผู้ว่าพาเข้าวัด พัฒนาจิต ชีวิตเป็นสุข” จังหวัดชัยภูมิ


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.นางสุจิตรา ยาแสง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวอนัญญา วงศ์บุตร และนางสาวฐิติชญา วงค์สุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมการสมาทานศีล(รับศีล) การฟังพระธรรมเทศนา และการถวายเพลแด่พระภิกษุสามเณรตามโครงการ”ผู้ว่าพาเข้าวัด พัฒนาจิต ชีวิตเป็นสุข” จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วัดอัมพวัน บ้านห้วย ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า โดยนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม