• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการโครงการมหกรรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "Northern Job & Career Expo 2020" บริการให้คำปรึกษาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน


วันที่ 21 ก.พ.63 เวลา 08.30 น. นายวชิระ แก่นทรัพย์ นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายพรเทพ พงษ์วิรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมพิธีเปิด และนางปานชีวา จันทรคณา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางอักษิญา สายมา เจ้าพนักงานแรงงาน ร่วมจัดนิทรรศการโครงการมหกรรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "Northern Job & Career Expo 2020" บริการให้คำปรึกษาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรองศาสตร์ตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ มีนักเรียน/นักศึกษา ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม