• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.ลพบุรี จัดอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ ณ บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงานสูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการเข้าส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ การออม การดำเนินชิวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง และการจัดสวัสดิการบริการด้านสุขภาพ มีแรงงานในเครือเบทาโกรให้ความสนใจและเข้ารับการอบรมซึ่งมีอายุระหว่าง 45-60 ปี จำนวน 100 คน


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม