• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.สมุทรสงคราม พร้อมคณะทำงานพิจารณาการประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๓


วันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายนิสัย สุขระ สค.สมุทรสงคราม นางสุจิน ภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส นางสาวสุภาวดี กลิ่นฟุ้ง นักวิชาการแรงงาน พร้อมด้วยคณะทำงานพิจารณาการประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ ๑. บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด  ๒. บริษัท อัมพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าว จำกัด ๓. บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด ๔. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ๕. บริษัท ซัมเมอร์สปริง จำกัด 


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม