• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.นนทบุรี ตรวจเยี่ยมบริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด


วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมบริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด มีลูกจ้าง จำนวน ๑๗๙๘ คน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๙/๑ – ๕ ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ประกอบกิจการผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า มีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม โดยได้รับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมา การดำเนินกิจการ กระบวนการผลิต การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาขีวอนามัย และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การควบคุมเสียง อากาศ ขยะ และการบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากบริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตชุมชน ด้านสวัสดิการแรงงานบริษัทจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อให้บริการแก่พนักงาน มีทุนการศึกษา ชมรมกีฬา เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว มยส. และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ประกอบด้วย การผลิตไมโครเวฟ ตู้เย็นขนาดเล็ก ๑ ประตู หม้อหุงข้าวดิจิตอล กระติกน้ำร้อน และตู้เย็นชนิดเคลื่อนย้ายสามารถติดตั้งในยานยนต์ได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบริษัทฯ ผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกนอกประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรีย ประเทศแคนาดา เป็นต้น


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม